cvinger

Arheološka pot

Prve raziskovalce je Cvinger pritegnil že v sedemdesetih letih 19. stoletja, prva izkopavanja na gomilnem grobišču in tudi v naselju pa so potekala zadnja leta navedenega stoletja. Sledila so izkopavanja v zahodnem delu gradišča v tridesetih letih 20. stoletja. Prve povojne raziskave Cvingerja so potekale med letoma 1986 in 1991. Arheologi so v tem obdobju naredili šest izkopov, s katerimi so želeli ugotoviti časovni razpon gradišča, način gradnje obzidja in morebitne ostanke stavb v notranjosti naselja. V sklopu arheoloških raziskav so s sodelovanjem jamarjev in domačinov delno očistili mlajše nasutje v Cvingerski jami, na gradišču delno rekonstruirali odsek prazgodovinskega obzidja, postavili prve informativne table ter z markacijami označili krožno pešpot. Njena vzpostavitev leta 1990 je bila pionirsko delo, saj je to najstarejša arheološka tematska pot v Sloveniji.

Pojasnjevalni tabli pri gomilnem grobišču.

Pojasnjevalni tabli pri gomilnem grobišču.

Pot je označena z markacijo stilizirane situle in smerokazi.

Pot je označena z markacijo stilizirane situle in smerokazi.

Izhodišča pešpoti so v gozdu blizu osnovne šole (na križišču pri odcepu ceste za Dolenje Polje), ob parkirišču v bližini topliškega pokopališča ter sredi Meniške vasi. Speljana je po gozdnih stezah in poteh ter označena z markacijo stilizirane situle. Celovito je opremljena z uvodnimi pojasnjevalnimi tablami na izhodiščih ter vmesnimi tablami na treh vstopih v gradišče. Vsebinska razširitev z informativnimi tablami pohodnika pričaka na ključnih postajah ob poti: pri delno rekonstruiranem obzidju, Cvingerski jami, utrjeni dohodni poti, železarsko-talilniškem območju ter gomilnem grobišču. Za lažjo orientacijo v naravi so na križiščih postavljene usmerjevalne table. Pot na Cvinger (265 m n.m.), ki je dolga 2,5 km, ni zahtevna – treba je le premagati višinsko razliko 60 m. Vabimo vas, da se sprehodite med ohranjenimi pomniki topliške prazgodovine. Priporočamo vam terensko obutev in … srečno pot!

Najpomembnejši gradniki arheološke poti na posnetku zračnega laserskega skeniranja.

Najpomembnejši gradniki arheološke poti na posnetku zračnega laserskega skeniranja.

Uvodna tabla